Dunakanyar.hu
Dunakanyar.hu FŐOLDAL  :  HÍREK  :  PROGRAMOK  :  APRÓHIRDETÉS  :  INGATLANOK  :  FÓRUM  :  TÚRAAJÁNLATOK
 

dunakanyar információ

katalógus

Fórum és hírlevél bejelentkezés
  TÁMOGATÓINK
időjárás
 
16°C
  Nappali: Éjszakai:
  17°C 8°C
részletes időjárás
frissítve: 2016-04-18 22:10.
  Partnerek

PEST MEGYE TURISZTIKAI HONLAPJA

  KAPCSOLAT
DunaWeb Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Szüret u. 14.
Tel.: 06-27-999-090
mobil: 20-5262-634
info@dunakanyar.hu
társasjátékok
FÓRUM

  fórum · adatkezelési szabályzat
     

DUNAKANYAR FÓRUM - Verőce Fórum - Miért nincs testületi ülés Verőcén?

dr demeny
| 2007.10.09 19:52:57
Tisztelt Olvasó!

Hosszú ideje távol tartottam magam Verőce közügyeinek értékelésétől és munkámat a harmadik elnökét váró bizottságban végzem. Nyilván nem véletlenül van ez így.
A Verőcei Tükör hasábjain történő megjelenésem akadálya, hogy nem adták ki írásaimat.
Mégis próbálkozom, mert úgy vélem valami megmozdult Verőce érdektelennek tűnő polgáraiban. Gondolom ezt, azért mert a Verőcei Tükör XVII. évfolyam 10. 2007. októberi számában megjelent bizottsági elnök által jegyzett cikk cáfolatával sokan próbálkoztak.
Nekem is van véleményem és címszavakban, tényszerűen reagálok a felvetettekre;
A Képviselő-testület - nem kifogásolt - fegyelmi döntése és megállapítása szerint a polgármester és a jegyzőként jegyzett kisasszony a település jogi képviselőjének közreműködésével elvonta a testület döntési jogosultságát és ezzel összefüggésben 8.2 millió kamatteher (kár) keletkezett. Eldöntendő kérdés fizessenek a felelősök, vagy a mi adófizető forintjainkkal egyenlítsük ki a vétkesek számláját?
A jegyző státusát illetően a Közigazgatási Hivatal 02-541/1/2007 sz. állásfoglalása szerint,
„Megállapítottam azonban, hogy a határozatokban megjelenő testületi döntések nem a valós állapotra hivatkoztak, dr. Hunyadkürti Szilvia ugyanis nem, mint az önkormányzathoz kerülésétől kezdődően - 2005. február 11-től -, jegyzői kinevezéssel volt foglalkoztatva. Ez a megoldás nyilvánvalóan szabálytalan, hiszen egy településnek nem lehet két kinevezett jegyzője.”
Súlyos a megállapítás; valótlanság 2005-től kezdődően, melyről a testület és hivatali apparátus egy része tudott nyilvánvaló szabálytalanság, amely jól minősíti az előbb hivatkozott személyek hozzáállását, tevékenységét. Már csak az a kérdés, hogy ilyen szakmaiság mellett milyen működőképességről vagy annak bárki által történő ellehetetlenítéséről beszélünk? Tudni kell ugyanis, hogy a törvény szerint a polgármester irányítja a jegyzőt, a jegyző a hivatalt. Tehát a valótlanságon és nyilvánvaló szabálytalanságon alapuló tevékenység megszüntetése a két személy felelősségének megállapításával kell, történjen. Ez egyébként a munkáltatói jogot gyakorló testületnek kötelezettsége, nem lehetősége, - mégha a cáfolatot jegyző Bézsenyi, Marschall, Szabó, Szűcs, Takács képviselő és Bethlen polgármester uraknak ez kényelmetlen is -. Igaz, négy jelenlegi képviselő a helyzet kialakulásában, fenntartásában igen aktív szerepet vállal és vállalt. Nehéz önkritikusnak lenni. De tényszerűek azért lehetnének.
„Mert az emberek természete már csak olyan, hogy tűr-tűr, de nem a végtelenségig.”
A fentebb hivatkozott észrevétel alapján a hivatal dolgozóinak egy része feltehetően a feltárt szakmai hiányosságok várható következményei elől menekül.
Az alpolgármester - az általa ismert - Közigazgatási Hivatal 02-381/2007 sz. tájékoztatója 11. pontjában foglaltak miatt mondott le, jogtalanul szerzett posztjáról „Tekintettel arra, hogy a szavazás nem az SZMSZ-ben előírtak szerint történt, így jogszabálysértő, erre tekintettel hivatalunk törvényességi észrevételben kezdeményezi a döntés megismétlését.”
A polgármester beteg, de ez csak abban zavarja, hogy a testületi ülést összehívja, alpolgármestert nevezzen meg, szóval a falu érdekében, dolgozzon. Nem zavarta, hogy a hivatali dolgozók áthelyezésében, távozásában segédkezzen és látható magán érdekeltségében tevékeny részt vállaljon és persze, hogy illetményét juttatásait felvegye.
A jegyzőt illető tájékoztatásuk a fentiek szerint nem felel meg a valós állapotnak.
A polgármester szabadságmegváltását illető okfejtésnél az előző ciklusban is volt képviselők nyilván csak elfelejtik a Közigazgatási Hivatal 4-1/2006 átiratában foglaltakat, miszerint az előző testületnek így nekik kellett volna kifizetni a járandóságot. Nyilván a Papp rét eladása fontosabb volt, mint a választások előtti pénzügyi helyzetet befolyásoló döntés meghozatala.
Az kérdés, hogy 6 évi ellenőrizhetetlen szabadságigény megváltását miért az új testülettől kérte a polgármester? Képviselő urak erre is válaszolnának?
Képviselő urak Önök valamely oknál fogva hamis tájékoztatást adtak a képviselő-testületi ülések megtartását illetően is. Az 5/2007.(I.17.) Kt. határozatuk (munkaterv)szerint ugyanis július-augusztus hónapra nem döntött a rendes ülés szünetéről már csak azért sem, mert a törvénnyel összhangban az SZMSZ 10.§ (4) bekezdése 12 rendes ülés megtartását írja elő, nyilván az év hónapjának megfelelően.
A könyvtárat illető tájékoztatást Bártfai Veronika és saját ismeretem alapján hitelesebbnek tartom. Tény, hogy a megszólaló képviselők egy részének meghatározó szerepe volt a könyvtári állapotok ilyetén alakulásához. Takács úr, nyilván felejti, hogy az előző ciklus bizottsági elnökeként – a többszöri felkérés ellenére - nem tett a könyvtári állapotok javítása érdekében.
A rendezési tervhez kevés a hely.
Kedves urak, ha már nem kívánnak számolni, legalább ne adják a nevüket kétséges állításokhoz. Mondom ezt azért, mert a pénzügyi beszámolóból önöknek is világos, hogy nem igaz, hogy három év iskolaátadással összefüggő megtakarítása 179 millió.
A polgármester úr maga közölte, hogy a normatíva kétszeresébe került az iskola fenntartása. A normatíva cc. évente 70 millió az oktatási minisztérium által megelőlegezett, az iskola átadásával összefüggő kötelező kiegészítő támogatás ennek 70%-a (47 millió). Az előző testület által bevállalt további 20% (14 millió) önkéntes támogatás, nem számítva az óvoda , iskolaépítési, eszközbeszerzési, tanárok végkielégítési, máshová járó gyerekek utáni utazási és iskoláztatási többletköltségeket látszik, hogy a megtakarítás legfeljebb a normatíva 10% (7 millió) forint lehet évente. Ez pedig legfeljebb 21 millió lenne. A választásokat megelőző tájékoztatás szerinti 50 milliós megtakarításból mindezt levonva 29 milliós szabad pénzeszközünk és falubéke lenne, ha nem adjuk át az iskolát.
Tiszteletes Úr! Mi már megbeszéltük dolgainkat. Tisztelem annyira, hogy nem vitatkozom önnel fórumokon. Az lenne mindenki számára a legmegnyugtatóbb, ha az iskola –Óvoda könyvviteli adatait és nem annak interpretációját látnánk. Az meg nem politikai kérdés hogy a verőcei iskolaátadás az akkor hatályos törvények szerint kedvezőtlen anyagi kihatásokkal jár. Gondolok itt arra, hogy jogutóddal történő átadás történt. Ez szakmai hiba, amiben a jegyző, jogászok és mások is benne voltak.
A békesség alapja a tisztánlátás. Jézus ezért is mondhatja joggal az ön által idézetteket!
Öntől csak azt kérhetem ismét, hogy a gyülekezetéhez tartozó és az ügyekben érintett híveit buzdítsa a tisztánlátásra. Nem feledve a tanítás hazugokat érintő részeinek ismétlését.
Szakonyi Úr! A döbbentsége nem érthető. Ön bizalmat kapott a választóktól. Ön egy olyan testületet hagyott ott ahol a választásokat megelőzően közösen kidolgozott, meghirdetett és bizalmat kapott többségi oldal képviselője volt. Ha hat ember véleményét nem tudta formálni hogyan gondolta, hogy érdemes a bizalomra? És ezek után megdöbbenve néz? Ha valaki felül a bakra és a lovak közé vágja a gyeplőt ne a lovakat hibáztassa a történtekért.
Feledékeny Szakonyi úr.
Ön volt a hivatali apparátus legfőbb kritikusa, „öntől borsódzott a hivatal háta”, vagy ez jelen helyzetéből másként látszik? A bableves osztásról is de meg változott a véleménye, pedig ha figyelmesen elolvassa az ítéletet megláthatja, hogy nem szubjektív okok miatt, hanem a bevont szakemberek hibái miatt kerültünk ilyen helyzetbe.
A könyvtárat illetően csak azt nem értem, hogy az ön tevékenységét hónapokig szabotáló személy ellen miért is nem lép, lépett fel? Legalább megnevezné azt. Furcsa öntől hallani, hogy hibás a testület, hibás a Közigazgatási Hivatal, hibás az apparátus, hibás a döntést hozó és a végrehajtásra kötelezett, hogy teljes CSŐD van. És ön csak a nagy felismerő ebben a leosztásban? Elmondom, az ön által elhagyott képviselőtársai, gondolkodnak, tesznek Verőce felemelkedésért, kevesebben de elszántabban küzdenek ön nélkül, ezért nem marad idejük, hogy vitatkozzanak az önhöz hasonló módon a cáfoló jóakarókkal.
Tisztelt Polgári Körösök!
Mivel a közmeghallgatás időpontjának meghatározása minősített többségű szavazatot igényel és nem a hatok jóvoltából nincs összehívva testületi ülés „jó okuk van kételkedni” annak időpontjában. A kérdés az, hogy miért bíznak ennyire a polgármester kiszámítható tetteiben?
A nyelvi és formai kérdéseket illetően nekem is vannak aggályaim, de inkább a tartalommal kapcsolatosan jegyzem meg; a településeken azért nem királyokat választanak, mert a kollektív döntés elve érvényesül a demokráciában. Ha valaki a döntéshozók elől elrejti az információt és magát a testület fölé helyezve dönt, intézkedik az legalábbis hiba. Ez történt a 47+8.2 milliós ügylet esetében. Egy normális rendszerben a károkozó felel az okozott kárért. Persze társadalmi szervezet kifizetheti pártfogoltja számláját. Szerintem sokan örülnénk, ha ez Verőcén a polgári kör jóvoltából így lenne. Hiba volt szerintem is nem közölni, hogy van pénz a számlánk egy részének rendezéséhez még azon az áron is, hogy mínuszos lesz a költségvetésünk. Sajnos azért nem lehet megmondani, hogy az iskola átadással van e egyáltalán megtakarítás, mert a kért adatokat nem, kapja meg a testület, illetve a rendelkezésre bocsátott adatok ellentmondók és részlegesek.
A pénzügyi vezető a tőle kért részletes tájékoztatás helyett eltávozott a hivatalból.
Nem tudom a pletyka kinek áll érdekében, de a tény, hogy a polgármester úr 2006 óta fáradságot nem kímélve takargatja a visszafizetési kötelezettség és hozzá kapcsolódó, valamint más ügyekben ismert tényeket. Talán azért is nem tudják önök sem, hogy a jelenlegi jogi helyzet végleges.
Az, hogy mi fontos - megítélés kérdése, a döntés akkor ténykérdés, ha a valóságot tükröző forrás azt alátámasztja. Sajnos Verőcén találkoztunk ilyen anomáliával is. Feljebb futva néhány példát is találnak.
Igen, sajnálatos de szubjektív a tájékoztatás Verőcén. Ezért lenne helye a vélemények, - nem az indulatok – ütköztetésének, a tényeket rögzítő hivatalos közlésnek, ha már a Verőcei Tükör az önkormányzat hivatalos lapja.
A rendkívüli testületi ülések összehívását, napirendjét jogszabályok határozzák meg. Összehívni a javaslatot követő nyolc napon belül kell, azon napirendekkel, amely a javaslatban szerepel. Több esetben szegte meg ezt a szabályt a polgármester. A testület ezt kifogásolta, törvényességi intézkedést kezdeményezett. Döntsék el önök mi a csúsztatás!
Ez igaz a könyvtárral kapcsolatos észrevételükre is.
A Kulturális Bizottság munkáját ért kritikájuk tapintatlan és nyilván nem is női tagjaik fogalmazták meg. A gyermekáldással együtt járó várakozás és feladat tiszteletet, toleranciát igényel. Egyébként, ha a jogszabályokat vesszük a bizottság működésének felügyelete a polgármester kötelezettsége, jogosult esetenként köteles az összehívást és napirendet kezdeményezni és a bizottság munkájában részt venni. Az önök véleménye tehát az, hogy legalábbis nem jól látja el feladatát a polgármester?
A polgármester 6 évre visszamenő szabadság-megváltási igényéről már írtam. A testület döntött az összeg kifizethetőségéről, a költséghelyről. A kérelmezőnek joga van az összeg felvételére. A polgármester köteles tájékoztatni a képviselőket a település pénzügyi helyzetéről, határozatainak végrehajtásáról. A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatási kötelezettsége szintén fennáll. A testületi ülés jegyzőkönyve szerint az összeg sorsát illető határozattól eltérő bejelentést nem tett a polgármester. Tehát vagy a polgármester kötelességmulasztása révén téves hivatkozás történt, vagy igaz az állítás. Önök szerint?
Szeretnék egy félreértéssort eloszlatni! A polgármester szabadságát törvény írja elő. Törvény szerint a munkáltató (testület) – a polgármester kérésének figyelembe vételével – ütemezi a szabadságot. Nem rendelkezik a munkavállaló a szabadság semelyik részével.
Verőcén a munkáltató nem határozott a szabadságolás rendjéről (egyébként a kérdés napirendre emelése a polgármester felelőssége) valamennyi szabadság címén töltött nap igazolatlan távollétnek minősül a jog szerint.
Verőcei polgárként önkritikát gyakorolva lemondanék a polgármester helyében, visszafizetve az esetlegesen jogtalanul kapott, felvett, odaítélt összegeket. És ha ennyi tévedéssel írnék hozzászólást, legalábbis elnézést kérnék az olvasótól, és kétkedve fogadnám forrásom hitelességét.
Tisztelettel Dr. Demény Ferenc
Málna
| 2007.10.07 12:18:24
Meglepődnék, ha a tisztelt képviselőtestület egyetlen tagja sem olvasná a falu internetes fórumát: egyrészt mert többükről tudom, hogy internet-eléréssel rendelkeznek akár otthon, akár a munkahelyükön, másrészt mert amint eljönnek a választási küzdelmek, rögtön billentyűzetre pattannak. Mondom ezt úgy, hogy a legutolsó választáskor még nem éltem itt, de hát ugye a régebbi topikokat szemlélve az ember úgy gondolja, tudnak erről a kommunikációs formáról, és ha szükségét érzik, használják is. Vajon most miért nem támad fel a közlési vágy, a tettvágy? Hajtjuk itt ezt a témát páran: nem kellene még azt sem érezni, hogy egy fecske nem csinál balhét. Mongya' már meg a frankót valaki! Az új lakosokat kétségek közt hagyják: én már most elkezdem kialakítani a véleményemet arról, kire szavazok legközelebb, és kinek adom oda a koppintós-cetlit. Aki most hallgat, az hozzám be se kopogjon. Málna
dr demeny
| 2007.10.06 21:33:34
Kedves Málna! (hangulatos megszólítás)
Jól látja. jő lenne egy fórum és jó lenne bátornak lenni néhány közszereplőnek, no és becsületesnek. Sajnos egyszerűbb a választói akaratot skandálni és pletykálkodó nénik szoknyája mögé bújva nyelvet öltögető kisgyerek módjára viselkedni. Igaz ez nem "nemes" cselekedet, de jól kifizetődik, illetve jól fizetünk mindannyian érte. Ja, de ne feledjük egyedül ezt nem lehet csinálni vannak is társak még öten akik nem elég, hogy segédkeznek a huncutkodásban -nyilván önzetlenül-, de még a balhé egy részét is hajlandők bevállalni.
Málna
| 2007.10.03 21:18:33
OK. Ez világos. Ám a szórólap ugyanolyan egyoldalú közlés, mint a Verőcei Tükörben lévő tájékoztatás. Nem akarom elhinni, hogy senki nem tehet semmit, vagy senki nem tud semmit tenni. Akkora hatáskör-túllépés lenne felrakni a netre a jegyzőkönyveket, csak úgy? Mivel nem titkos, ezért szabad belőle idézni, részleteket kiemelve megtárgyalni, hm? Akár a fórumban, mondjuk.
Vagy összegyűlni a játszótéren, és nem kell azt testületi ülésnek nevezni, sem meghallgatásnak. Mászóka/csúszda tetejéről is lehet beszélni vasárnap délután. (Helyi Hyde).És aki úgy érzi, bemocskolták, az odajön, elmongya, bebizonyíccsa, a másik érvel, bizonyít. A mókarácia nem testületi ülés, hanem vita, egyeztetés, érvelés. A közmeghallgatás ennek csak egy formája. De ugye annál kulturáltabbak vagyunk, hogy csak ilyen formában lehessen beszél(get)ni?... Csak egy ilyet is olyannak kellene megszervezni, aki valóban el akar mondani valamit. Nekem kevés az újság és kevés a szórólap is: nem tudom, mi történt pontosan. Ki szolgálna tényekkel?
tosti
| 2007.10.03 10:53:36
A polgármesternek van takargatni valója, nem is kevés.A szórólapból minden kiderül, remélem sok helyi lakoshoz eljutott, hogy valamelyest képet kapjon arról, hogy kire is szavazott!
Persze se testületi ülés, se közmeghallgatás.Így a legjobb egyeseknek, így nem derül ki semmi,nincs miért mosakodni.Ez nem demokrácia, legfeljebb ez is csak úgy néz ki, mintha....És valakinek, valakiknek pontosan ez a célja.
Málna
| 2007.10.02 20:46:33
Egy postaládánkban néhány hete talált levélben azt ígérik, hogy lesz valami beszámoló vagy mi a pikula szeptember végén. Lehetne megtudni, mikorra tolódik ki előreláthatólag ez az időpont? Jó lenne minél hamarabb tudomást szerezni a módosulásról. Akár itt a fórumon is lehet reklámozni az ilyesmit, hiszen nem csak azok olvassák, akik írnak ide. A jegyzőkönyveket azóta sem lehet elérni az interneten, pedig engem így esténként legalább annyira elszórakoztatna, mint Thomas Mann... Az meg milyen egy dolog, hogy csak a falubeli pletykák szállítják az infókat. Akinek nincs szégyellnivalója, tegye (tetesse) fel, legyen oly kedves. Köszönöm.
Döme
| 2007.09.25 11:47:40
Úgy hallani azért mert szegény polgármesterünk már megint "beteg".Kívánunk neki minél hamarabbi felgyógyulást és azt, hogyha a hivatalba be-be látogat, menjem el a testületi ülésre akkor is ha néha egy kicsit beteg.
[ <<< ] [ 1-10 ] [ 11-20 ]

A fórumhoz csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá.
BELÉPÉS
E-mail cím:
Jelszó:

regisztráció a program-, hírlevél és fórum szolgáltatásokra
adatkezelési szabályzat

program - mai napra: 0
Cégajánló
Ász-Építők Építőipari és Szolgáltató kft

Verőce
gipszkartonozás, építőipari generálkivitelezés, festés-mázolás, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves munkák, dryvit rendszerű homlokzati hőszigetelés, melegburkolás, hidegburkolás, szárazépítés, térburkolás
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Nevezetesség
Ferences templom és rendház
Vác
túra
Visegrád - Salamon-torony - Erdei Muvelődési Háza - Fellegvár - Visegrád
típus: gyalog
A rövid túra során számos történelmi látnivalót tekinthetünk meg.
apróhirdetés
Tündéri Jack russel terrier fajtiszta kiskutyák eladók! Egy kan és négy szuka ...
Kiadó 30 nm-es minigarzon 1főnek alkalmas!110 000 Ft/ hó rezsivel együtt!Kaució egy ...
Vác és környékéről, légtechnika rendszer szerelésében ...
Ingatlanok Dunakanyarban
Ingatlanok Vácon
- ELADÓ 420 m2 tehermentes építési telek tulajdonostól Vácon, Deákvár városrészben, az ...
- Vác, Szent-Györgyi Albert utca 1 ...
Ingatlanok Dunakanyarban
- Eladó ház Sződligeten! Tulajdonostól eladó egy 3 szintes ház Sződliget ...
© 2002-2006 DunaWeb Szolgáltató Kft. Szerkesztőség: info@dunakanyar.hu  ·  Impresszum  ·  Médiaajánlat  ·  Adatkezelési tájékoztató  ·  Panasz, észrevétel

INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU     APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU    
INGATLAN.RAD.HU     APRO.RAD.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU     INGATLAN.PUSPOKSZILAGY.HU     APRO.PUSPOKSZILAGY.HU