Dunakanyar.hu
Dunakanyar.hu FŐOLDAL  :  HÍREK  :  PROGRAMOK  :  APRÓHIRDETÉS  :  INGATLANOK  :  FÓRUM  :  TÚRAAJÁNLATOK
 

dunakanyar információ

katalógus

Fórum és hírlevél bejelentkezés
  TÁMOGATÓINK
időjárás
 
16°C
  Nappali: Éjszakai:
  17°C 8°C
részletes időjárás
frissítve: 2016-04-18 22:10.
  Partnerek

PEST MEGYE TURISZTIKAI HONLAPJA

  KAPCSOLAT
DunaWeb Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Szüret u. 14.
Tel.: 06-27-999-090
mobil: 20-5262-634
info@dunakanyar.hu
társasjátékok
FÓRUM

  fórum · adatkezelési szabályzat
     

DUNAKANYAR FÓRUM - Verőce Fórum - Sikosságmentesítés / sózás

Alien
| 2009.01.16 01:43:37
Tisztelt Dr Demény!

Köszönöm a kimeritő tájékoztatást. Tehát a járdákat a mindenkori tulajok/használók, ha ilyen nincs a pm. hiv. lenne köteles takaritani. A lakossági hozzáállás sztem a szokásos, -és Verőcén úgy vélem már a hivatali is... Jót mulattam az útüzemeltetési terven! Valszeg rosszmájú vagyok, de erről a hivatalban még nem nagyon hallhattak! Egyébként pedig nem értem miért az Árpád, ill a Rákóczi utat kell takaritani a hivatal által, hiszen azok országos közutak -akárcsak a Magyarkúti út-, a MK kezelésében (Telefon Huszák János Úrnak mint a kezelő vezetőjének...) A belső utcák viszont önkormányzati tulajdonúak! A földutak takaritása? Hi-hi-hi! A hivatal által? Ha-ha-ha! Felmerült lakossági igények alapján (csak 1-2 száz ember)?Bruhahahahah! Adózni a hivatalnak? Hmmm???

Más. Előzőekben is felmerült kérdéskén a munka elmulasztásából következett esetleges kárért is a fenti tulajok/kezelők a felelősek? (Erre nem tért kia a törvény...) Hogy lehet érvényesiteni?

Kedves Tyson!

A lovarda környéke már Szendehelyhez tartozik közterületként, és ők meg ugye mint hátrányos helyzetű település rendelkeznek a megfelelő hozzáértéssel, infrastruktúrával, hozzáállással, létszámmal a munka elvégzéséhez. Vagy csak arrafelé kódorgott a közútkezelő? Esetleg lelkes Katalinpusztaiak kis csoportja vézett ott némi társadalmi munkát? Netán Verőceiek??? Nem, az biztos nem, hisz Verőce egyetlen embere a MK munkáját végzi...

Tisztelt Mindenki!

Hivatalunknak az ilyen téli (tavaszi/nyári/őszi) időszakokban megsokasodott feladatai miatt nem várhatjuk el jogosan, hogy minden egyes kis problémára figyeljen. (Ahhoz pl ki is kéne mozdulni a hivatalból. Vagy éppen némelyeknek be...) Több szem többet lát alapon létrehoztam egy topicot, amelyet üzenőfalként használva fel lehetne hivni a hivatalnokok/képviselők figyelmét az elvégzendő feladatokra, egyben le is lehetne mérni, a hivatalnak lakossági igények ellátásához való hozzáállást... Szóval használjuk bátran!

Üdvözlettel: Alien
dr demeny
| 2009.01.15 19:34:41
Tisztelt Olvasó!

Nyilván nem mondok újdonságot levelezőtársaimnak, de talán az illetékeseknek nem árt az ismétlés.

A teljes jogszabályyt a kormányzati portálon is el lehet olvasni. Az adóinkat ilyen célra szedik és kell fordítani. Mit ér a nagy mű (szobor), ha nyaktörő úton jutsz el hozzá?

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
3.2. Az utak tisztántartása
Az úttisztítás feladatai körébe tartozik az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak és a kerékpárútnak, a tömegközlekedési pályáknak és megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek és kijelölt rakodóhelyeknek, a zajárnyékoló falaknak és az út menti közlekedési létesítményeknek a tisztítása.
A tisztántartási kötelezettség a földutakra is kiterjed. A közutat - annak nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a használó köteles tisztán tartani.
3.2.1. Az úttest burkolatának a tisztántartása
a) Az útburkolatok tisztántartását az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutak, valamint a kerékpársávval rendelkező közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább heti két alkalommal ajánlatos elvégezni, rendszeres pormentesítéssel és lehetőség szerint gépi sepréssel.
b) A III-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyeződéseket esetenként, de évente legalább két alkalommal ajánlott eltávolítani.
c) Nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok - időjárási viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkező - nagyobb mértékű elszennyeződésének eltávolítása eseti beavatkozást igényel.
3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása
a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.
b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani.
d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.
3.2.3. Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése
A hidakról és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződéseket szükséges évente legalább kétszer eltávolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre.
3.2.4. Az úttartozékok tisztántartása
A közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítását a közút kezelője végzi. Az úttartozékok tisztítása a közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás alapján az időjárástól függően végzendő.
Az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente 2-5 alkalommal, IV-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente legalább két alkalommal indokolt a tisztítási munkát elvégezni.
3.2.5. A várakozóhelyek és a kijelölt rakodóhelyek tisztántartása
Helyi közutakhoz csatlakozó várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek üzemeltetése a terület kezelőjének, bérlőjének, használójának a feladata, akinek gondoskodnia kell a területre bevezető és a várakozóhely területén levő utak és térburkolatok, valamint az oda- és elvezető gyalogutak tisztántartásáról is - a várakozóhelyet megközelítő út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelelően.
3.2.6.
3.2.7. Az útburkolaton kívüli területek tisztántartása
A közút kezelője köteles - az e szabályzatban felsorolt kivételektől eltekintve - a kezelésében lévő közút területéről (az útburkolaton kívül eső részen is) a szennyeződést eltávolítani, illetve az út melletti leálló- és várakozóhelyen elhelyezett szemétgyűjtőkből a szemetet rendszeresen elszállítani.
A téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásait mérsékelni kell.
A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.
Az elvégzendő feladatok: téli üzemeltetési terv készítése megelőző intézkedések, felkészülés, információgyűjtés és -szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása), hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása.
3.3.1. A téli útüzemeltetési terv
A téli útüzemeltetési terv tartalmi elemeit a D) függelék mutatja be.
3.3.2. Síkosság elleni védekezés
A téli útüzemeltetés során az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon az útellenőrző szolgálat mellett, egymást kiegészítve, az őrjáratos szóró-gépek vezetője végezhet téli útellenőrzést. A III-IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon elsősorban az útellenőrző szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzendő a téli útellenőrzés.
A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a 3-1. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosságmentesítésére.
3-1. táblázat
A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei
Közútkezelési szolgáltatási osztály A szórási munka megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra) A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
I. 0,5-1,0 4,0
II. 1,5-2,0 6,0
III. 2,0-3,0 8,0
IV-V. 4,0-5,0 24,0
Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda síkosságmentesítését a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt végezni.
A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) járművek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint indokolt eljárni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
Földutak esetében a síkosságmentesítést a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelelően - saját hatáskörben szabályozza.
3.3.3. A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról
A lehullott hóréteg eltávolítása a következők szerint indokolt:
a) AI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közútnál, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni.
A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hóeltávolítást indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni.
Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda hóeltakarítását a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt elvégezni.
A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg 15-20 cm, a hóeltávolítást a hóesés megszűnése után 24 órán belül indokolt elvégezni.
A IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.
A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési járművek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint javasolt eljárni.
Földutak és kerékpárutak esetében a hóeltakarítást a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelelően - saját hatáskörben szabályozza.
b) A hóeltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszerű fontossági sorrendje: hidak, felüljárók, az autóbuszjáratok hegy- és dombvidéki vonalszakaszai, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez (kenyérgyárak, élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak.
c) Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében a közút kezelőjének gondoskodnia kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá tételéről.
3.3.4. A hófúvás okozta akadályok megszüntetése
A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni.
3.3.5. A téli útüzemeltetés utáni feladatok
A téli útüzemeltetést követően
- az ideiglenes hóvédműveket össze kell szedni (ezt április 15-ig javasolt elvégezni);
- az eszközöket a nyári feladatokra át kell állítani, korrózióvédelmüket el kell látni;
- az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését el kell végezni (ezt május 15-ig javasolt elvégezni).
nyuszsz
| 2009.01.15 15:52:40
meghalni éppen nem... csak este 8 előtt hazaérni, hogy 8 óra munka után még neki tudjon állni az ember önfenntartó 22 éves lánya a 700 Ft-os teszkó gazdaságos hólapátjával falut takarítani? annyira vagyok rá alkalmas, mint az útépítésre :)
tyson
| 2009.01.15 14:55:06
A Katalin-puszta felé lévő tanyák fele mindig látni munkásokat. De senki ne gondoljon rosszra!Ha utat csinálhat magának az ember itt a Fehér hegyen,akkor egy kis sózásba nem kell meghalni!
nyuszsz
| 2009.01.15 14:18:21
Az 1 (azaz egy) fő munkaerő nevét és telefonszámát nem lehet esetleg megérdeklődni? Én fizetnék neki azért, hogy felszórja nekem az utat a vonattól hazáig. Cserébe nem fizetek adót idén. Szerintem ez így korrekt.
nix
| 2009.01.15 14:08:06
Utálom, amikor magammal beszélgetek :)
Az önkormányzat műszaki osztályának tájékoztatása szerint bár kellő mennyiségű szóróanyag áll rendelkezésükre, egy darab ember egy darab autóról szórja és az ő kapacitását leköti a főbb utak (Árpád u., Rákóczi út) szórása. Többre nincs pénz, mert szoborállításra, emlékműépítésre van EU-s meg kormányzati pályázat, hómunkásra (állítólag) nincs.
A megoldás tehát az lehet, hogy polgári öntevékeny csoportok formájában elszállítjuk és kiszórjuk az önkormányzat felesleges szóróanyag-készletét. Már csak az önkormányzatig kéne valahogy ezen a fránya jégen...

(azon gondolkodtam amúgy, hogy ha tényleg összetöri valaki magát és bepereli az önkormányzatot, a kártérítés és a perköltség nem kóstál-e sokkal többet, mint néhány idénymunkás alkalmazása?)
nix
| 2009.01.15 13:32:14
"Nagyon erős családi parancs volt náluk a rend, mondja a polgármester, természetes hát, hogy ez a falun is látszik."
(http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=140776)

hihihi.
nix
| 2009.01.15 12:46:02
Az elmúlt napokban igen sokszor merült fel bennem a kérdés: kinek a dolga volna a verőcei utcák sózása? Ha jól tudom, a portája előtti járdáért mindenki maga felel, tehát baleset esetén is a tulajdonos a hibás, amennyiben elmulasztott sikosságmentesíteni. Az utak-utcák tulajdonosa viszont az önkormányzat (kivéve talán a 12-es főút verőcei szakaszát (Árpád u.)), de úgy tűnik, vannak részek, amiről hajlamos elfeledkezni. A Béke köz, Béke u., Eszéki u., Szamos u., Faluföle u. útvonalon szoktam megközelíteni a vasutat (a peronon már a MÁV üzemeltet ingyenes korcsolyapályát), ez gyakorlatilag járhatatlan, mióta leesett az első idei hó.
Kinek a felelőssége ez? Ki fogja kifizetni a lekséett vonat miatt kiesett munkaidőt? Kit perelhetek, ha összetöröm magam?
[ 1-10 ]

A fórumhoz csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá.
BELÉPÉS
E-mail cím:
Jelszó:

regisztráció a program-, hírlevél és fórum szolgáltatásokra
adatkezelési szabályzat

program - mai napra: 0
Cégajánló
Citroen Szalon Vác

Vác
használt autó kereskedés, autóalkatrész kis- és nagykereskedelem, autóalkatrészek, autógumik, keréktárcsák, autójavítás, autószalon, autószerviz, autóvillamosság, műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, gépkocsi értékesítés, használt autó adás-vétel, autó felszerelések, kiegészítők
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Nevezetesség
Huszár (Pufi)-kastély
Verőce
túra
Visegrád - Bertényi Miklós füvészkert
típus: gyalog
A megszokott túráktól kissé eltérő
módon a természet által kialakított
geológiai és botanikai érdekességek
nyújtanak különös esztétikai élményt
ezen a túrán.
apróhirdetés
Kiadó egy 2021-ben épült igényes kialakítású ikerház önálló telken, dupla garázzsal. A ...
VÁC VILLANYSZERELÉS VÁC VILLANYBOJLER JAVÍTÁS VÁC SZŐDLIGET VILLANYSZERELÉS SZŐDLIGET ...
Musical Nanny Vác és környéke Kedves Szülők! Vácon és környékén, hétköznapokon ...
Ingatlanok Dunakanyarban
Ingatlanok Vácon
- Megvételre kínálok Romhányban két családi házat! Az 58m2-es vályog falazatú ...
- Vác külterületen, frekventált helyen eladó 5 HEKTÁR beépítetlen földterület! Vác ...
Ingatlanok Dunakanyarban
- Eladó Alsópetényben tóra, hegyekre panorámás közel 3000 m2, osztható, jelenleg ...
- Alsópetényben a Cserhát dombjai között, Budapestről 58 km-re egy bájos Nógrád megyei ...
© 2002-2006 DunaWeb Szolgáltató Kft. Szerkesztőség: info@dunakanyar.hu  ·  Impresszum  ·  Médiaajánlat  ·  Adatkezelési tájékoztató  ·  Panasz, észrevétel

INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU     APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU    
INGATLAN.RAD.HU     APRO.RAD.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU     INGATLAN.PUSPOKSZILAGY.HU     APRO.PUSPOKSZILAGY.HU