Szent Orbán-kápolna
A Teleki-kastély tatarozásakor márvány szentségtartóra bukkantak, amelyet a katolikus templom kőkerítésébe helyeztek el. Ez a szentségtartó reneszánsz faragványával igen értékes emlék. A tagolt párkányon latin nyelvű felirat volt olvasható: "Aki eszik e kenyérből, örökké él."
Majd a templom kerítésének falában lévő reneszánsz szentségfülkét ide helyeztek át, a kápolnába.