térségfejlesztés
2006. december 19. - Szentendre
Széles körű civil összefogás
A szentendrei civil társadalom színe-java képviseltette magát december 12-én azon a városházi megbeszélésen, ahova az Önkormányzat invitálta a városban bejegyzett civil szervezeteket, amelyen közel 50 fő vett részt. Dr. Dietz Ferenc, polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a kezdeményezés elsődleges célja volt, hogy a város közalapítványai, közhasznú szervezetei megismerjék egymás munkáját, elképzeléseit és megalapozódjanak a további együttműködési lehetőségek. Hangsúlyozni szükséges a civil társadalom fontosságát, hiszen a rendszerváltás utáni idő bizonyította, hogy a magyar társadalomban mérhetetlen tettvágy és problémamegoldó készség szunnyad. A mai Magyarországon a civil társadalom megkerülhetetlen, és figyelmen kívül hagyása komoly hiba.

A megbeszélésen a sport, a kultúra, a művészet, a nemzetközi kapcsolatok, az állatvédelem, a környezetvédelem, az oktatás területén működő civilek egy véleményként fogalmazták meg, hogy a szűkös források nélkül nagyon nehéz eredményeket elérni. Több, nagyobb civil szervezet fantasztikus pályázati eredményről számolt be. Felvetődött az ötlet, hogy rendezzenek a város civil szervezeteinek egy pályázatírással, kiegészítő forrásokról szóló tájékoztató napot. Ennek szervezése megkezdődött, várhatóan 2007. első negyedében kerül sor rá.
Sok elképzelésről, tapasztalatról hallhattunk a szervezetek bemutatása kapcsán. Ez mutatott rá arra az általános problémára, hogy a civileknek nincsenek meg a megfelelő fórumaik arra, hogy bemutassák tevékenységüket. A legtöbb civilnek még honlap formában sincs megjelenési lehetősége, ami a mai információs társadalomban elengedhetetlen. A megbeszélésen kiosztásra került egy kérdőív, melynek begyűjtésével készítjük el a legaktuálisabb és széles körű városi civil adatbázist. (Azon szervezetek számára, amelyek nem voltak jelen a megbeszélésen, kiküldésre kerül a kérdőív, ill. a www.szentendre.hu honlapról is letölthető lesz.) Az adatbázis összeállításával célunk, hogy az Önkormányzathoz beérkező információkat (pályázatok, hírlevelek stb.) elektronikus úton továbbítsuk az érintettek felé.
Szentendre város önkormányzata nem csak általánosságban törekszik partnerségre a város civil szervezeteivel, hanem a jövőbeni fejlesztések kapcsán a valódi kezdeményezés lehetőségének megteremtését tűzte ki célul. Így nagyobb figyelmet és támogatást kap a társadalmi aktivitás, a közösségek és a civil szektor fejlesztése, megerősítése, a társadalmi megújulás és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés biztosítása. A civil szervezetek részvételének növekedését reméljük az önkormányzati közfeladat-ellátásban is. Együtt sokkal könnyebb lobbizni a városi ügyekért. Azért is fontos az összefogás, hogy a különböző érdekek érvényesítése mentén pl. egy pályázati forrásért induló „harcban” ne kioltsák egymást a beadott igények, hanem az összefogáson alapulva minél nagyobb forrást tudjanak szerezni.
Ehhez azonban – fogalmazódott meg szintén ezen a megbeszélésen a gondolat – a gazdasági élet szereplőit ugyanúgy be kell vonni, hiszen a megfelelő tőke és vállalkozói szemlélet nélkül nem lehet hatékony a kooperáció. Felmerült a megbeszélés kapcsán egy a szervezeteket tömörítő Szövetség létrehozásának gondolata.
Összefogásra hívjuk tehát a civileket! A civilek ugyanis elérik azokat a csatornákat, amelyek a térség fejlesztéséhez és közösségépítéséhez szükségesek. Mi önkormányzati oldalról vállaljuk a lobbi tevékenységet és a koordiánálást, ill. a megbeszélések és információs napok megszervezését. De ehhez szükség van a tenni akarásra, együttműködési hajlandóságra.
Sok teendőnk lesz 2007-2013 között. Mindazokkal szeretnénk együtt dolgozni, akik azt szeretnék, hogy az elkövetkezendő években olyan helyzet alakulhasson ki, ami ideálisnak mondható. Természetesen ez egy nagyon hosszú folyamat, de ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, akkor az összkép nem fog változni. A hazai civil társadalom számára stratégiai jelentőséggel bír az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) és a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program. A civil szervezetek célja, hogy hozzájáruljanak az ország gazdasági és társadalmi modernizálásához, európai integrációjához, továbbá a kohézió erősítésével összefüggő innovációs és kulturális szint emeléséhez. Mindezek azt indokolják, hogy a városban működő és a kistérségre is hatással levő civil társadalom a START előtt egyeztesse céljait, elképzeléseit, megtalálja azokat a tevékenységi területeket, ahol már együttműködésen és közösen gondolkodáson alapuló források igénybevételére van lehetőség pályázni. Az ehhez vezető első lépést megtettük.
Szentendrei Polgármesteri Hivatal