környezetvédelem
2005. április 26. - Esztergom
Esztergom is csatlakozott a "GM-mentes régióért kampányhoz"
Esztergom város képviselő testülete felismerve a géntechnológiában rejlő veszélyeket gén manipuláció mentes övezetté nyilvánította a város közigazgatási területét. Mivel a mezőgazdasági növények genetikai módosítása még mindig új technológiának számít, amelynek biztonságossága továbbra is tudományos viták tárgya, valamint a genetikailag módosított növények termesztése megoldatlan jogi, gazdasági, társadalmi és etikai problémákat vet fel, ezért a város nyilatkozatban vállalta, hogy
- minden lehetséges eszközzel elősegíti a GM-növényeket nem használó mezőgazdasági rendszerek erősödését és fejlődését,
- GM-mentes politikát követ az általa nyújtott szolgáltatások terén,
- Figyelemmel kíséri a GM-növények kibocsátására és forgalmazására kiadott engedély-tervezeteket és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy Esztergom városát vonja ki az engedély hatálya alól.
Forrás
Esztergom Város Önkormányzata